THE POINT DA NANG

 
 
 
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
Phát huy các tính năng ưu việt trong thiết kế của The Dune Residences

 


Phối cảnh biệt thự The Point
 

Biệt thự loại A
 Biệt thự loại B

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ NỘI THẤTSơ đồ lối đi đến khu tiện ích

Chuyên viên tư vấn