• Trang chủ >  
  • Số doanh nghiệp ngành BĐS thành lập mới tăng cao

Số doanh nghiệp ngành BĐS thành lập mới tăng cao

03/09/2015 | 15:09

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch & Đầu Tư) vừa có báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2015. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc ngành bất động sản (BĐS) đã tăng 80,2% so với cùng kỳ 2014.

Số lượng doanh nghiệp ngành BĐS thành lập mới

 

Số lượng doanh nghiệp ngành BĐS thành lập mới tăng vọt trong 8 tháng đầu năm 2015. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo thống kê, tính riêng trong tháng 8/2015, có 9.301 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 55.154 tỷ đồng, tăng 41% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2015. 

Trong đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp là 5,9 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 129.800 người, tăng 41,1% so với tháng trước. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trên cả nước là 834 doanh nghiệp, tăng 11,5% so với tháng 7/2015.

Cả nước có 7.595 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 27,9% so với tháng trước. Trong đó có 1.460 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 6.135 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong 8 tháng qua, có 39.056 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 11.248 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 27.808 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Riêng lĩnh vực kinh doanh BĐS, trong 8 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể đã giảm 26,5%; số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngưng hoạt động là 390 doanh nghiệp, giảm 21,4%; số doanh nghiệp trở lại hoạt động giảm 5,8% so với cùng kỳ 2014.

(Theo Báo Đầu tư Online) 

Chuyên viên tư vấn

  • Trương  Thúy Trâm Trương Thúy Trâm 0905.686.038

Nhà đất Đà Nẵng